Fler Krax

Denna sångsamling kommer inte att ges ut i digital form. Följ länkarna nedan för att hitta rätt!

© 2009 Pierre Blom

Missuppfattning

Gunga med mej

Spegel

Långsmal blues

Ska du sova i soffan 

Ung man i gammal kropp

Allvetaren

Röd och blå

Långsamt men sakta

Leverpastej

Tinnitus

När orden tagit slut

© Pierre Blom 2015